CoreGo Oy on jälleen kerran yksi Great Place To Work -sertifioiduista yrityksistä. Maailmanlaajuinen GPTW-sertifikaatti on tunnus siitä, että yrityksessämme on tyytyväiset työntekijät sekä hyvä työkulttuuri.  

 Henkilöstölle tehdyn kyselytutkimuksen mukaan CoreGon työntekijöistä 95 % sanoo yrityksen olevan todella hyvä työpaikka, kun tyypillisessä suomalaisessa yrityksessä luku on 38 %.

Tutkimuksen mukaan 100 % CoreGon työntekijöistä yhtyy seuraaviin väittämiin yrityksestä: 

  • Täällä ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti riippumatta syntyperästä. 
  • Täällä työntekijöille annetaan paljon vastuuta. 
  • Johto luottaa, että ihmiset tekevät työnsä hyvin ilman jatkuvaa tarkkailua. 
  • Tämä on fyysisesti turvallinen työpaikka. 
  • Täällä voin olla oma itseni. 

“Osaavat ja sitoutuneet työntekijämme ovat ratkaisevassa roolissa yrityksen menestyksessä, minkä takia CoreGolla panostetaan vahvan ja positiivisen yrityskulttuurin rakentamiseen”, kertoo CoreGon HR:n ja yrityskulttuurin johtaja Sari Seppälä. 

CoreGon nopea kasvu ja sen myötä lisääntyvä henkilökunta koettelevat jatkuvasti henkilöstöä ja johtoa. Pyrimmekin kiinnittämään erityistä huomiota sekä ennakkoluulottomaan ja itsenäiseen toimintaan kannustamiseen että roolien ja johtamismallien selkiyttämiseen. 

Henkilöstöön liittyvinä kehityskohteina ovat mm. tavoitteenasettelu, tiedon jakaminen, nopea reagointi ja avun pyytäminen sekä yhdessä innostuminen. 

Lue lisää CoreGon Great Place To Work -sertifikaatista täältä.