Käyttöehdot

Yleiset vuokraehdot CoreGo Oy

CoreGo Oy, jäljempänä ’vuokraamo tai CoreGo,, vuokraa vuokralleottajalle tarkemmin määritellyt tavarat.

 1. Tavaroiden vuokrahintoja ja vaihtoarvoja varten sinut ohjataan CoreGo-hinnastoon tai muuhun sopimusaineistoon. Klarnan kautta suoritettavat maksut tilauksen päätyttyä.
 2. Laitteet on palautettava tavaroiden palautusohjeiden mukaisesti.
 3. Koko tai osittainen luopuminen käytöstä ei ole arvokasta vastiketta vastaan on sallittua vain vuokrayhtiön kirjallisella luvalla.
 4. Vuokra päättyy, kun tavarat on kirjattu takaisin vuokrayhtiön varastoon. Vuokralleottajan on palautettava vuokratavarat vuokrayhtiölle kahden työpäivän kuluessa vuokra-ajan päättymisestä vuokrasopimuksen mukaisesti; Muussa tapauksessa sovelletaan viivästynyttä palautusmaksua, joka lasketaan tavaroiden tavanomaisen päivittäisen hinnoittelun perusteella. Palautettavat tavarat on pakattava toimitetuksi ja käyttäen mukana toimitettua palautusrahtikirjaa.
 5. Vuokralleottaja on vastuussa kaikista vuokrayhtiölle ja sen jälkeen vuokralleottaneille, joiden kanssa vuokrasopimukset on allekirjoitettu, aiheutuneista kustannuksista tai vahingoista, jos vuokralleottaja ei palauta tavaroita ajoissa.
 6. Varausta voi muuttaa viimeistään 2 viikkoa ennen vuokra-ajan alkua. Varauksia, jotka on tehty alle 2 viikkoa ennen vuokra-ajan alkua, ei voi muuttaa.
 7. Vuokratavaraa on käytettävä käyttötarkoituksen mukaisesti. Vuokralleottaja ilmoittaa vastaanottannnessaan vuokratavarat hyvässä kunnossa ja on velvollinen säilyttämään tämän hyvän kunnon ja palauttamaan tässä kunnossa olevat tuotteet vuokra-ajan päätyttyä.
 8. Vuokralleottaja on vastuussa kaikesta vuokratavaran tai vuokratavaran aiheuttamasta vahingosta riippumatta siitä, onko tämä vuokralleottin vika, kolmannen osapuolen vika tai ylivoimaisen esteen seurauksena.
 9. Vuokralleottaja on vastuussa likaisten tai vahingoittuneiden tavaroiden puhdistuksesta, korjauksesta tai vaihtamisesta aiheutuvista lisäkustannuksista. Nämä kustannukset perustuvat joko tuntimaksuun tavaroiden puhdistamisesta tai korjaamisesta tai ostohintaan vahingoittuneiden tavaroiden vaihtamisesta, jonka korjaamisesta vuokraamo katsoo olevan oikeutettu.
 10. Vuokralleottaja kieltää voimakkaasti pysyvien merkkiaineiden, vahvojen liimojen tai vastaavien käyttö. Tällä tavoin vahingoittuneiden vuokratavaroiden siivouksesta tai vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset veloitetaan vuokralleottajalta.
 11. Vuokralleottin vastaa kaikista vuokrattuihin tavaroihin liittyvistä maksuista ja veroista.
 12. Vuokrayhtiöllä on oikeus tarkistaa vuokratavaroiden käyttö ja ylläpito.
 13. Vuokralleottajat kantavat vuokratavaroihin liittyvän riskin siitä hetkestä lähtien, kun vuokratavara on siirretty tavaroiden luovutuksen yhteydessä tavaroiden vuokrasopimukseen toimittamisen yhteydessä; vuokrayhtiö ei ole vastuussa mistään näkyvistä tai näkymättömistä, piilollisista tai piilottomuksista.
 14. Vuokralleottaja on sitoutunut ilmoittamaan vuokrayhtiölle välittömästi kaikista hänelle vuokratut tavarat tai niiden osan takavarikoinnista konkurssista, perättäisestä maksulykkäyspyynnöstä ja selvitystilasta tai aikomuksesta lopettaa oleskelu Euroopan valtiossa sekä antaa takavarikointamiehelle, toimitsijamiehelle tai viralliselle pesänhoitajalle tätä sopimusta koskevat tiedot.
 15. Vuokralleottaja vastaa kaikista oikeudellisista toimenpiteistä, joita vuokraamo pitää tarpeellisina tai hyödyllisinä tästä sopimuksesta johtuvien oikeuksiensa täytäntöönpanemiseksi.