Suomalainen tapahtuma-alan teknologiayritys CoreGo tarjoaa nuorille monipuolista ja vaativaa, mutta samalla erittäin antoisaa kesätyötä. Kaksi CoreGolla kesätyötä tehnyttä nuorta kertoo, millaista työ tapahtumien sykkeessä on ollut kesällä 2023.

Yrityksen henkilöstömäärä kaksinkertaistuu kesän aikana, kun useampi työtekijä saa mahdollisuuden osallistua täysipainoisesti yrityksen toimintaan kiireisimmän tapahtumakauden ajan. 

CoreGo tarjoaa maksu- ja kulunvalvontaratkaisuja tapahtumille ja niiden sidosyrityksille, joten kesätyöntekijät ovat päässeet osaksi erilaisia tapahtumatuotantoja. Monet isot festivaalit kuten Provinssi Seinäjoella, Ruisrock Turussa ja Qstock Oulussa sekä urheilutapahtumat kuten Suomen MM-ralli eli Secto Rally Finland Jyväskylässä ja jalkapalloturnaus Helsinki Cup ovat esimerkkejä tapahtumista, joissa CoreGon ratkaisut ovat olleet käytössä. Tapahtumien lisäksi CoreGon ratkaisuja on käytössä myös useilla tapahtuma-areenoilla, jääkiekkohalleissa, messuilla sekä erilaisilla kioskeilla.

 

Tuotantoprojektin eri osa-alueet kehittävät osaamista monipuolisesti

Max Heikkilä, kauppatieteiden opiskelija, löysi tiensä CoreGolle isoveljensä vinkistä. Hän otti rohkeasti yhteyttä yrityksen toimitusjohtajaan ja kysyi mahdollisuutta kesätöihin. Heikkilällä oli aiempaa kokemusta tapahtumien järjestämisestä, kuluttajamyynnistä sekä asfalttitöistä, mikä osoittautui arvokkaaksi taustaksi CoreGolle tullessa. 

”On hienoa huomata, että yritys arvostaa työntekijöidensä mielipiteitä ja pyrkii tukemaan meitä urapolullamme.”

Heikkilän monipuolinen osaaminen mahdollisti hänen osallistumisensa CoreGon tuotantojen eri osa-alueille kuten asiakkaiden kontaktointiin, tuotannon valmisteluun sekä tapahtumahenkilökunnan tukeen. Kesästään CoreGolla hän kertoo seuraavasti:  

CoreGo on ollut mahtava kesätyöpaikka, jossa olen päässyt hyödyntämään monipuolista osaamistani tapahtumatuotannon parissa. Yllätyin positiivisesti siitä, kuinka paljon vastuuta sain heti alusta lähtien. Työkaverit ovat kuin toinen perhe, ja yhdessä tekeminen tekee työstä mielekästä. On hienoa huomata, että yritys arvostaa työntekijöidensä mielipiteitä ja pyrkii tukemaan meitä urapolullamme. Koen CoreGon työpaikkana, jossa voin kehittyä ja oppia jatkuvasti. Syksyllä jatkan CoreGolla myynnin ja markkinoinnin parissa. 

Samu Koponen, tietojenkäsittelyn tradenomiopiskelija, hakeutui CoreGolle Jobteaser-palvelun kautta. Koposella oli aiempaa kokemusta muun muassa sahaoperaattorin työstä sekä auto- ja puualan tutkinnoista.  

”Aiemmin en ollut tullut ajatelleeksi, miten paljon suunnittelua ja järjestelyjä tapahtumien onnistuminen vaatii.”

CoreGolla hän sai mahdollisuuden osallistua verkkoinfrastruktuurin suunnitteluun ja rakentamiseen, jotka ovat tapahtumien selkäranka ja oleellinen osa CoreGon teknologiaratkaisuja. Vaikka työ vaati nopeaa sopeutumista ja reagointia muuttuviin tilanteisiin, Koponen oli tyytyväinen saamaansa kokemukseen ja oppimismahdollisuuksiin: 

– Kesä CoreGolla on avannut minulle aivan uudenlaisen näkökulman tapahtumien taustatyöhön. Aiemmin en ollut tullut ajatelleeksi, miten paljon suunnittelua ja järjestelyjä tapahtumien onnistuminen vaatii. Työyhteisö on ollut huippuluokkaa – rennon ilmapiirin keskellä olemme silti tehokkaita ja ammattimaisia. Olen oppinut paljon uutta verkkoinfrastruktuurista ja olen kiinnostunut jatkamaan ohjelmistokehityksen parissa myös tulevaisuudessa. CoreGo on tarjonnut minulle arvokkaan mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä urallani.

  

Loistava työyhteisö tukee pitkinäkin tapahtumapäivinä

Molemmat kesätyöntekijät kiittivät CoreGon loistavaa ja rentoa työyhteisöä. Heidän mukaansa tiimi toimi yhteen hiileen puhaltamalla ja tarjoten tukea tarpeen tullen. Heikkilän mielestä työkaverit olivat työn parasta antia, ja hän korosti myös työntekijöihin kohdistuvaa luottamusta sekä vapautta toteuttaa työtehtäviä omalla tavallaan. Koponen puolestaan arvosti jatkuvaa mahdollisuutta oppia uutta verkon rakentamisesta ja tapahtuma-alasta yleisesti. 

 

Eväitä tulevaisuuteen

Nuorten kokemukset heijastavat CoreGon pyrkimystä tarjota työntekijöilleen mahdollisuuksia kehittyä ja vaikuttaa työnkuvaansa. Molemmat ovat valmiita jatkamaan työskentelyä CoreGolla myös tulevaisuudessa. Heikkilä haluaa jatkaa markkinoinnin ja myynnin parissa, kun taas Koponen toivoo pääsevänsä mukaan ohjelmistokehitykseen.

– Meillä luotetaan työtekijöiden kykyyn toimia itsenäisesti ja annetaan vapaus tehdä asiat omalla tavallaan. Myös vastuu lopputuloksesta on aina tekijällä. Tukea ja apua tarjotaan kaikissa tilanteissa, jotta yksilön kehitykselle muodostuu positiivisten onnistumisten kierre, kertoo CoreGon HR- ja yrityskulttuurin johtaja Sari Marjo-Seppälä.

Toimitusjohtaja Hannu Elomaa on samoilla linjoilla:

– Luottamuksen myötä työntekijän kyky kasvaa ja kehittyä omassa työnkuvassaan saa uuden ulottuvuuden, mikä mahdollistaa myös yrityksen kehittymisen. Kaikki lähtee henkilöstöstä sekä heidän hyvinvoinnistaan ja motivaatiostaan.

CoreGo on paikka, jossa uudet tekijät voivat kasvaa ja oppia tapahtuma-alasta monipuolisesti. Yrityksen rento, mutta ammattimainen työilmapiiri sekä joustava työskentelytapa antavat mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan ja suunnata uraa haluamaansa suuntaan. Kesätyö CoreGolla tarjoaa arvokkaan ponnahduslaudan kohti tulevaisuuden työmahdollisuuksia tapahtumatuotannon, teknologian ja liiketalouden parissa.