CoreGo Adgangskontroll

Enkel, rask og sikker adgang for gjestene på eventene dine

Adgangskontrollen på en event krever grundig planlegging, forberedelse og samarbeid med forskjellige aktører. 

Med CoreGos løsning for adgangskontroll forsikrer du deg om at eventen din gjennomføres sikkert og effektivt og akkurat slik du har planlagt det. 

Uavhengig av størrelsen på eventen leverer vi deg et dekkende utvalg av det utstyret du trenger til adgangskontrollen samt systemet, integreringer og installering av dette. 

CoreGos løsning for adgangskontroll gjør det enkelt å arrangere eventer.

Hvorfor velge CoreGos løsning for adgangskontroll?

Gjør adgangen rask og enkel  

CoreGos intelligente kameraer, adgangskontrollrapporter og håndscannere passer til eventer i alle størrelser. Unngå kø og gi eventgjestene en bedre besøksopplevelse.

Samle inn data og utvikle eventene dine  

Samle inn data fra hver adgang og analysere hvor eventgjestene dine har vært og når. Legg inn flere adgangskontrollenheter i områder og ved porter hvor det oppstår kø eller samler seg mange mennesker. 

Redusere personalet 

Ta teknologien i bruk og slutt å bruke billettkontrollører – de automatiske adgangsportene våre leser både digitale RFID-armbånd og QR-koder på PDF-billetter. Med kameraløsningen teller du gjestene uten skanning. 

Integrere billettutsalget 

Enhetene våre kan integreres med mange populære billettleverandører og andre bakgrunnssystemer. 

Andre hensyn ved valg av løsning for adgangskontroll?

Best mulig besøksopplevelse 

Gjør eventopplevelsen mer behagelig for kunden din. Løsninger som benytter teknologi gjør billettkontrollen lettere og reduserer at det oppstår køpunkter.  

Innsamling av data 

Løsningene for adgangskontroll samler inn en stor mengde informasjon om gjestenes adferd og bevegelse. Disse opplysningene kan benyttes i planleggingen og forbedringen av fremtidige eventer. CoreGos utstyr leser både smartarmbånd og -kort og QR-koder.  

Nøyaktig adgangskontroll 

Arrangøren kan styre nøyaktig hvilke deler av eventområdet de forskjellige personene får adgang til. Bestemte medarbeidere eller artister kan få adgang bak scenen, mens publikum har sitt egne adgangsområde. I CoreGo-systemet kan man aktivere egne digitale adganger til forskjellige personer. 

Sikkerhet 

CoreGos løsning for adgangskontroll hjelper med å sikre at det bare er personer med rettighet til det som kommer seg inn på eventområdet. Løsningen benytter seg av teknologi og reduserer risikoen for uønskede gjester og misbruk.  

Sanntidsrapportering og oppfølging  

I CoreGo Cloud kan du følge med i sanntid på hvor mange personer som har kommet til eventen din og når. Du kan også avgrense besøkerantallet på bestemte områder. Dersom det oppstår sikkerhetsproblemer på eventen, som voldshendelser eller nødsituasjoner, kan man ved behov reagere raskt ved hjelp av adgangskontrolløsningen. 

Fleksibilitet og integreringer  

CoreGos intelligente løsning for adgangskontroll fungerer uavhengig av størrelsen på eventen eller området. Du kan kombinere utstyr og forskjellige identifikatorer i de forskjellige eventområdene som du ønsker det. CoreGos løsning for adgangskontroll er integrert og kan kobles til mange internasjonale og lokale billettaktører. 

Finner du en løsning til bedriften eller eventen din hos oss?

 

Vi leverer teknologiløsninger til både enkeltstående eventer og langvarig bruk. Kontakt oss, så kan vi sammen prøve å finne et alternativ som passer til deg.