Gi oss tilbakemelding!

Vi utvikler hele tiden våre systemer og tjenester. Fortell oss gjerne hvordan løsningene våre har fungert for deg!

Velg riktig tilbakemeldingsskjema for deg

Jeg har organisert festivaler eller andre offentlige arrangementer der CoreGo-løsninger har blitt brukt.

Jeg har CoreGos løsninger en arena eller et stadion i forbindelse med idrettskamper, konserter og andre arrangementer.  

Jeg har CoreGos løsninger i en restaurant, kiosk, messe eller et annet salgssted.

Jeg har brukt CoreGos løsninger (enheter eller systemer) et arrangement som arrangøren eller arbeidsgiveren min har gitt meg i oppdrag å gjennomføre. Velg dette hvis du har vært mat-/vareselger en festival.