Hur tål betalterminalen vinterkölden? Hur lär sig de frivilliga att använda kassan? Hur ska jag få försäljningsdata av högre kvalitet från mitt evenemang? Läs nedan varför evenemangsarrangörer som använder CoreGo slipper ägna en tanke åt vädret eller andra förhållanden. 

 

CoreGo deltog i evenemanget FIS Ruka Nordic 2023 24–26.11. CoreGo svarade för evenemangets betallösningar och såg också till att försäljningen på plats fungerade och att besökarna kunde koncentrera sig på tävlingsstämningen. Den stränga kölden störde inte och betalterminalerna utrustade med CoreGo POS-kassaapplikationen fungerade klanderfritt och försäljningen på evenemanget var effektiv. 

”Kassaterminalen var tydlig, lätt och snabb att använda. Under evenemanget fick man också stöd på plats snabbt och behändigt.” 

FIS World Cup Ruka Nordics restaurangchef Nita Hämäläinen var nöjd med CoreGos lösning och stöd. Hon ansåg att kassaterminalerna är enkla att använda och fungerar riktigt bra i vinterförhållanden:  

– Kassaterminalen var tydlig, lätt och snabb att använda. Under evenemanget fick man också stöd på plats snabbt och behändigt. 

 

CoreGo har ordnat betallösningarna för ett flertal evenemang också vintertid, och utöver världscupen i Ruka har CoreGos betalterminaler också använts till exempel vid Arctic Rally i Rovaniemi och vid vinterrallyt i Jyväskylä. Läs nedan om tre konkreta fördelar med att välja CoreGos betalterminal vid ditt evenemang. 

 

1. CoreGo POS – en betalterminal och kassa i ett och samma paket

Lösningen som CoreGo erbjuder är en komplett kassasystemstjänst i liten storlek. Den bärbara kassaterminalen innehåller både produktknappar och priser som vilken större kassamaskin som helst och betalegenskaperna hos en betalterminal. Kassaterminalen är trådlös, vilket gör försäljningen betydligt smidigare och enklare samt möjliggör till exempel mobil försäljning. Dessutom överförs kassaterminalens försäljningsdata direkt till bakgrundssystemet så att kvittona inte behöver skrivas ut ur kassan i slutet av dagen.  

 

2. Betalterminalerna år enkla att använda och de tål olika förhållanden

Användargränssnittet för CoreGo POS-kassaapplikationen har gjorts så enkelt som möjligt så att det är lätt för vem som helst att använda betalterminalen. Våra betalterminaler har använts av såväl frivilliga som professionella försäljare.  

– Betalterminalerna var enkla att använda och våra frivilliga arbetstagare, av vilka inte så många använder en kassa i sitt arbete, lärde sig snabbt att använda terminalen, berättar Hämäläinen. 

”Betalterminalerna var enkla att använda och våra frivilliga arbetstagare, av vilka inte så många använder en kassa i sitt arbete, lärde sig snabbt att använda terminalen.” 

När man funderar på de tekniska lösningarna blir det ofta tal om hur vädertåliga de är. CoreGos betalterminal har testats i krävande förhållanden och har fungerat klanderfritt i dem. Senast sattes betalterminalen på prov i -16 graders kyla vid världscupen i Ruka. Vid köldgrader vill vi också säkerställa att man kan sälja med terminalerna utan att fingrarna fryser. Vi erbjuder pekskärmspennor för försäljningen så att betalterminalerna kan användas med handskar på.  

 

3. Med hjälp av aktuella försäljningsdata kan du planera långt in i framtiden

Tack vare CoreGos täckande rapporteringssystem har du tillgång till realtids försäljningsdata och du kan följa till exempel försäljningstoppar och försäljningen vid olika försäljningsställen när som helst. De aktuella uppgifterna om försäljningsmängderna är tillgängliga genast när du loggar in i bakgrundssystemet. På så sätt kan du utveckla ditt evenemang när du är på språng och till exempel justera priserna under evenemanget. 

– Det gick smidigt och snabbt att göra rapporter och redovisningar under evenemanget. Rapporterna var lätta att hitta och tydliga för våra behov. Det var också enkelt att rapportera och analysera försäljningen efter evenemanget och i CoreGo Cloud fanns alla nödvändiga rapporter utan problem, konstaterar Hämäläinen efter FIS Ruka Nordic-evenemanget.

Datauppföljningen är lätt tack vare att bakgrundssystemet har en tydlig visuell framtoning och användbarhet. Man kan följa försäljningsmängderna med hjälp av olika tabeller och grafer. Du har tillgång till tiotals olika rapporttyper. Till exempel med hjälp av bokföringsrapporten är det möjligt att sammanställa en rapport direkt utifrån momskategorierna.