CoreGo POS

Ett funktionssäkert kassasystem för effektivare försäljning

Letar du efter ett effektivt och mångsidigt point-of-sale-system som kan integreras med dina egna system? 

CoreGo POS är en lösning som fyller behoven i modern affärsverksamhet och i en föränderlig miljö. Vår enkla Android-baserade kassaapplikation hjälper dig att hantera försäljning, lager och kundinformation effektivt. 

CoreGo POS screen

Oberoende av bransch eller företagsstorlek hjälper CoreGo POS dig att optimera din försäljning och öka din affärsverksamhet. Kassasystemet är utvecklat utifrån behoven och önskemålen hos aktörer i evenemangsbranschen. 

CoreGo ger dig inte bara ett kassasystem utan också kassaterminaler, fasta kassor med integrerade betalterminaler samt separata ”nyckelfärdiga” betalterminaler.

CoreGo POS är ett mångsidigt kassasystem som är lätt att använda.

Varför CoreGo POS?

Effektivare försäljning 

Med CoreGo POS-appen är försäljningen alltid snabb och effektiv. Appen stöder många olika betalningssätt, exempelvis kontant- och kortbetalning, smartkort och smartarmband, QR-koder och bordsnotor.  

Enkelt användargränssnitt 

CoreGo POS är intuitivt och lätt att använda. Det behövs ingen lång skolning för användarna, så nya anställda kan snabbt börja använda systemet. 

Rapporter och analys 

CoreGo POS erbjuder heltäckande rapporter i realtid och analysverktyg som hjälper dig att förstå dina kunders köpbeteende och fatta bra strategiska beslut. Du ser rapporterna direkt i CoreGo Cloud, CoreGos webbläsarbaserade back-end-system.  

Lagerhantering 

Följ lagerstatus i realtid och försäkra dig om att varorna räcker till hela evenemanget eller försäljningsperioden.  

Mångsidig integrerbarhet 

Appen kan integreras smidigt med olika betalsystem, bokföringsprogram och andra verktyg, vilket underlättar den dagliga administrationen av systemen. Läs mer om hur CoreGo kan integreras här 

Support och uppdateringar 

CoreGo erbjuder heltäckande kundsupport. Vi hjälper dig att lösa eventuella problem och ger anvisningar om hur du kan använda våra system på bästa sätt. Vi uppdaterar appen kontinuerligt för att den alltid ska fylla ditt evenemangs och ditt företags behov. 

Vad bör man beakta vid valet av betallösning?

Snabbhet och enkelhet 

Betallösningen borde vara enkel att använda både för dig och för dina kunder. Komplicerade betalprocesser kan göra kunderna frustrerade och orsaka avbrott i betalandet. CoreGo POS är funktionssäkert, snabbt och lätt att använda, oavsett om försäljarna är erfarna eller nybörjare.   

Betalningssättens mångsidighet 

Välj en betallösning som stöder många olika betalningssätt. CoreGo POS stöder många betalningssätt, bland annat kreditkort, mobilbetalningar, kontanter, företagsfakturering, QR-koder samt smartarmband och smartkort. Kunderna kan alltså betala på ett sätt som passar dem.  

Kostnader 

Ta noga reda på vad betallösningen kostar, både transaktionsavgifter och eventuella månads- eller avtalsavgifter. CoreGos betallösningar kostar antingen per evenemang eller per månad, så du kan betala bara för den tid du använder betallösningarna. Om din verksamhet är av säsongskaraktär kan du återlämna apparaterna för den tystare tiden. 

Säkerhet 

Betallösningen bör vara säker och uppfylla branschens standarder och förordningar. På CoreGo anser vi det vara av största vikt att skydda kunduppgifterna och vi satsar ständigt på utvecklingen av våra lösningars funktionalitet och säkerhet.  

Integrationer 

Betallösningen borde vara enkel att integrera med dina andra system, till exempel biljettförsäljnings- och bokföringsprogram. CoreGos betallösningar har redan integrerats med många olika program. 

Betalningarnas behandlingstider 

Betalningarnas behandlingstid kan variera mellan olika betallösningar. Snabb behandling av betalningarna är viktig särskilt vid stora evenemang, för att undvika långa köer vid betalningsställena. CoreGo har optimerat behandlingstiderna så att de ska vara så korta som möjligt.  

Återbetalning och annullering 

Ta reda på hur betallösningen hanterar återbetalningar och annulleringar. Med CoreGo går det enkelt och snabbt att göra återbetalningar och annulleringar, vilket ökar kundnöjdheten i köpsituationerna.  

Rapportering och analys 

En bra betallösning erbjuder ett heltäckande rapport- och analysverktyg som hjälper dig att följa försäljningen och betalningstransaktionerna. CoreGos rapporteringssystem i realtid gör det enkelt att följa försäljningen och möjliggör snabba ändringar i priser och sortiment vid behov. 

Fungerande dataförbindelse 

I dagens betallösningar är en fungerande dataförbindelse grunden till snabb och välfungerande betalning. CoreGos betallösningar innehåller heltäckande förbindelser, men dessutom kan man med CoreGos separata dataförbindelselösning främja kassornas fungerande vid storevenemang och på platser där nätförbindelserna annars är dåliga.

Kundservice och teknisk support 

Försäkra dig om att den som tillhandahåller betallösningen har pålitlig kundsupport som kan nås i problemsituationer. CoreGo erbjuder heltäckande och snabb teknisk support samt vid behov jour under evenemang, så att försäljningen alltid ska vara problemfri. 

Skalbarhet 

Välj en betallösning som kan skalas enligt dina behov. Om du inte är säker på ditt evenemangs storlek och lösningsbehovet bör betallösningen kunna stöda en större volym vid behov. CoreGos lösning skalar sig helt enligt dina behov och vi kan på kort varsel leverera fler apparater. 

Genom att välja CoreGos betallösning kan du försäkra dig om att ditt evenemangs eller ditt företags betalprocesser är smidiga, säkra och kundvänliga ✅ 

Tror du vi har en lämplig lösning för ditt företag eller evenemang? 

  

Vi levererar tekniska lösningar både för enskilda evenemang och för långvarigare bruk. Kontakta oss så kan vi tillsammans se vilket alternativ som passar just er.