Hantering av inventarier

Spåra lagernivåer och effektivisera logistiken med CoreGos omfattande lagerhanteringsverktyg.

Ett effektivt lagerhanteringssystem hjälper till att effektivisera logistikprocessen i samband med effektiv försäljning. Med CoreGo får du ett heltäckande lagerhanteringssystem för att spåra dina lagernivåer och underlätta din affärsrapportering.  

Systemet möjliggör lagerspårning i realtid för att säkerställa att rätt produkter är tillgängliga för dina kunder under hela försäljningscykeln. Inventeringen kan kopplas till CoreGos betallösningar, vilket automatiserar rapporteringen.

Du kan också ladda upp elektroniska fraktsedlar till vårt system för att exakt spåra inkommande och utgående försändelser. Systemets tillförlitlighet och användarvänlighet gör lagerhanteringen problemfri och effektiv.  

Ligg steget före och säkerställ en smidig produktförsäljning på ditt event eller försäljningsställe med CoreGos lagerhanteringsverktyg. 

Med CoreGos lagerhanteringssystem kan du optimera ditt logistikprocess och förenkla rapporteringen

Varför välja CoreGos lagerhanteringssystem?

Kostnadseffektivt  
Med noggrann lagerspårning kan du minska överskottslager och minimera avfall, vilket förbättrar kostnadseffektiviteten. 

Kundnöjdhet 
Snabb leverans är nyckeln till kundnöjdhet. Lagerspårning hjälper till att säkerställa att dina kunders favoritprodukter alltid är tillgängliga. 

Optimerat förvaringsutrymme 
Lagerspårning hjälper till att optimera lagringsutrymmet och minska onödig lagring av produkter. 

Bättre beslutsfattande
Lagerspårning ger dig information om produktomsättningen, populära produkter och säsongsvariationer. 

Integrering av försäljningen
CoreGos betallösningar fungerar automatiskt med ditt lagerhanteringssystem. End-to-end-lösningen möjliggör en säker, effektiv och flexibel försäljningsprocess från betalning till slutrapportering och dataanalys. 

Elektroniska fraktsedlar
Du kan ladda upp elektroniska fraktsedlar direkt i systemet, vilket minskar det manuella arbetet och risken för fel. Sömlös integration med fraktsedlarna effektiviserar logistiken och säkerställer korrekta register över inkommande och utgående försändelser. 

 

Cost-effectiveness  
With accurate inventory tracking, you can reduce excess inventory and minimise waste, improving cost efficiency.  

Customer satisfaction
Fast delivery is the key to customer satisfaction. Inventory tracking helps ensure that your customers’ favourite products are always available.  

Optimised storage space  
Inventory tracking helps optimise storage space and reduce unnecessary storage of products.  

Better decision making  
Inventory tracking gives you information on product turnover rates, popular products and seasonal variations. 

Sales consolidation  
CoreGo’s payment solutions work automatically with your inventory management system. The end-to-end solution enables a secure, efficient and flexible sales process from payment to final reporting and data analysis.  

Electronic consignment notes 
You can upload electronic consignment notes directly into the system, reducing manual work and the risk of errors. Seamless integration with the consignment notes streamlines logistics and ensures accurate records of inbound and outbound shipments. 

Tror du vi har en lämplig lösning för ditt företag eller evenemang?

Vi levererar tekniska lösningar både för enskilda evenemang och för långvarigt bruk. Kontakta oss så kan vi tillsammans se vilket alternativ som passar just er.