CoreGo passagekontroll

Lätt, snabbt och säkert inträde till ditt evenemang

Ett evenemangs passagekontroll kräver noggrann planering och förberedelse samt samarbete med flera instanser. 

Med CoreGos passagekontrollslösning kan du försäkra dig om att ditt evenemang går av stapeln säkert, effektivt och precis som du planerat. 

Oberoende av evenemangets storlek levererar vi allt som behövs för passagekontroll – apparater, system och integrationer samt installationer. 

CoreGos passagekontrollslösning gör det lätt att arrangera ett evenemang. 

Varför välja CoreGos passagekontrollslösning?

Gör inträdet snabbt och enkelt 

CoreGos smarta kameror, passagekontrollsportar och handhållna läsare passar evenemang av alla storlekar. Undvik köer och gör besökarnas upplevelse av evenemanget trevligare. 

Samla in data och förbättra ditt evenemang 

Samla in data om varje passerande och analysera var och när besökarna rör sig på ditt evenemang. Lägg till passagekontrollsapparater på platser och vid portar där det uppstår rusningstoppar. 

Minska personalen 

Låt tekniken jobba och klara dig utan biljettkontrollanter – våra automatiska passagekontrollsportar avläser både digitala RFID-armband och PDF-biljetters QR-koder. Med kameralösningen räknas besökarna utan skanning. 

Integrera din biljettbutik 

Våra apparater kan integreras med många populära biljettleverantörers system och andra back-end-system. 

Vad bör jag beakta vid valet av passagekontrollsystem?

Bästa möjliga besökarupplevelse 

Gör evenemangsbesöket trevligare för dina kunder. Lösningar som utnyttjar teknik underlättar biljettkontrollen och minskar köbildningen.  

Datainsamling 

Passagekontrollslösningar samlar in mycket data om var besökarna rör sig. Informationen kan användas vid planeringen av nya evenemang så att de kan bli ännu bättre. CoreGos apparater avläser såväl smartarmband och smartkort som QR-koder.  

Noggrann passageadministration 

Som anordnare kan du bestämma exakt vart på evenemangsområdet olika personer får gå. Vissa anställda och artister får gå bakom scenen, medan publiken har tillträde bara till sitt område. I CoreGos system kan du aktivera olika digitala passertillstånd för olika personer. 

Säkerhet 

CoreGos passagekontrollslösning hjälper dig att se till att bara personer som har rätt till det kommer in på evenemangsområdet. Vår tekniska lösning minskar risken för oönskade besökare och missbruk.  

Rapportering och följning i realtid 

I CoreGo Cloud kan du följa i realtid hur många personer som kommit till ditt evenemang och när de kommit. Du kan också begränsa besökarantalet i vissa områden. Om det uppstår säkerhetsproblem, till exempel våld eller nödsituationer, kan man snabbt reagera på situationen med hjälp av passagekontrollslösningen. 

Flexibilitet och integrationer 

CoreGos smarta passagekontrollslösning fungerar vid olika evenemang, oberoende av besökarantalet eller områdets storlek. Du kan kombinera apparater och olika kontrollsätt hur du vill i olika delar av evenemangsområdet. CoreGos passagekontrollslösning kan integreras med många internationella och lokala biljettleverantörer. 

Tror du vi har en lämplig lösning för ditt företag eller evenemang?

Vi levererar tekniska lösningar både för enskilda evenemang och för långvarigt bruk. Kontakta oss så kan vi tillsammans se vilket alternativ som passar just er.