Kameralösning för räkning av besökare

Analysera anonyma data och lär dig om dina kunders beteende 

CoreGos kameralösning är ett utmärkt verktyg för räkning av besökare samt effektivare användning av lokalerna vid evenemang och i andra miljöer.  

Lösningen ger dig värdefull information om hur människomassor rör sig. Effektivera områdesplaneringen, förbättra passager och gör ditt evenemang trivsammare. 

Kameralösning

Vårt kamerasystem använder artificiell intelligens och 5G-nät för att skapa anonyma data om hur människor rör sig, till stöd för den som ska planera evenemang. 

Utöver att räkna människor räknar systemet också hur lång tid människorna spenderar på området och i köer. Kamerorna spelar inte in videomaterial och identifierar inte personer. 

Med hjälp av kamerornas data kan du upptäcka och förebygga rusningstoppar och flaskhalsar på området.

Varför CoreGos kameralösning?

1. Samla in konkreta data om hur människor rör sig vid ditt evenemang

2. Planera effektivare och säkrare områden

3. Optimera försäljningen enligt människornas rörelser

4. Skapa en trivsammare miljö för besökarna

Kameralösningen levereras, installeras och programmeras av CoreGo. CoreGo skolar dem som ska använda systemet och analysera data. Vi erbjuder teknisk support i användningen av systemet och modifiering av datakällorna vid behov. 

Som datakällor kan ritas streck och slutna områden. Med streckräkning räknas personer som rör sig över strecket och med områdesräkning hur många som befinner sig i området vid varje tidpunkt. Du kan skapa datakällor exakt där du vill och analysera insamlade data i realtid och efteråt.   

Du kan jämföra olika områdens besökarantal eller samma områdes besökarantal under olika tidpunkter eller räkna hur länge människor vistas i ett visst område. Med hjälp av kamerornas data kan du upptäcka rusningstoppar och flaskhalsar på området för att sedan förebygga dem genom att ändra exempelvis passager eller försäljningsställens läge. Du får också information om vilka tjänster människor använder vilka tider, så att du kan optimera sådant som personalmängd och kundplatser.

Tror du vi har en lämplig lösning för ditt företag eller evenemang?

Vi levererar tekniska lösningar både för enskilda evenemang och för långvarigt bruk. Kontakta oss så kan vi tillsammans se vilket alternativ som passar just er.