I somras användes kassaterminaler med en app från CoreGo POS i stor utsträckning på större och mindre musikfestivaler. På större festivaler behövdes t.o.m. hundratals terminaler.

Vid försäljning är ändringar och teknologiska problem ibland oundvikliga. För oss på CoreGo är det mycket viktigt att så snabbt som möjligt kunna reagera på överraskningar i samband med betalning och nödvändiga ändringar. Under evenemang är vår främsta målsättning att säkerställa att ett försäljningsställe vid behov snabbt kan få hjälp, och därför erbjuder vi en möjlighet till utvidgat jourstöd från CoreGo enligt behov som kan uppstå vid ditt evenemang.

Enligt vår kundansvariga Laura Jyrinki är det viktigt att få stöd genast så att försäljarna får relevant service snabbt och förseningar inte förstör upplevelsen:

– När någon behöver stöd vill vi reagera snabbt, vara lättillgängliga och flexibla.

”Det är viktigt att få stöd genast så att försäljarna får relevant service snabbt och upplevelser inte blir förstörda av förseningar.”

 

 

 

En jourhavande hjälper med terminalerna och ger försäljningen effektivitet

Syftet med CoreGo:s jour vid evenemang är att se till att terminalerna fungerar utan störningar och göra försäljningen snabb och effektiv. CoreGo:s jour och stöd vid evenemang täcker förberedelse av terminaler och produkter, terminalkurser och tekniskt stöd vid evenemang.

På stora festivaler finns alltid flera anställda från CoreGo, och då går det smidigt att transportera terminaler till försäljningsställena, utbilda anställda och ha jour på området. På mindre festivaler har vi i allmänhet en anställd, och några arrangörer anlitar enbart CoreGo:s jourhavande telefonstöd.

Vår kundansvariga Laura berättar att de anställda från CoreGo före ett evenemang säkerställer att varje terminal är helt färdig:

– Terminalerna är laddade och i dem finns de rätta produkterna och priserna programmerade. Vid ett evenemang är vi redo att reagera snabbt och göra ändringar i produkter och priser enligt behov. Varje kund kan lita på att vi garanterar att terminalerna fungerar perfekt och försäljningen går smidigt.

 

 

 

Jour även utanför evenemang

Förutom jour vid evenemang står vår kundservice och vårt tekniska stöd till ert förfogande under öppettiderna. Vårt tekniska stöd är avsett för alla våra kunder vars evenemang äger rum utanför kontorets öppettider samt under veckoslut. Syftet med vårt tekniska stöd är att erbjuda heltäckande stöd på distans och hjälpa våra kunder individuellt.

CoreGo:s kundservice och tekniska stöd, kontaktuppgifter:

Allmänt stöd
📧  support@corego.fi
📞 +358 10 200 3330
Öppettider (EEST):
må-fr 9–17

Tekniskt stöd
📞💬 +358 46 923 0528
Öppettider (EEST):
må-to 9–17
fr 9–21
lö 10–21

Som extra service erbjuder vi även möjlighet till utvidgad telefonjour enligt behov i samband med ditt evenemang. Vid utvidgad telefonjour gällande terminaler kan du få stöd även på vardagskvällar och söndagar.