CoreGo:s blogg- och nyhetsdel kommer att erbjuda våra läsare aktuell information och djupgående förståelse för våra betalnings- och passagekontrollsystem samt övriga tjänster.

Utöver att vi vill erbjuda våra kunder så bra service som möjligt utvecklar vi våra system hela tiden. Därför använder vi vår blogg som en viktig informationskanal där vi berättar om nya steg i utvecklingen och systemuppdateringar.

I vår blogg kommer vi att dela intressanta kundberättelser, nyttiga tips och bra metoder som hjälper dig att förstå hur våra system kan effektivera din affärsverksamhet och erbjuda dina kunder bättre tjänster.

Eftersom den effektiva försäljningen vid ett evenemang ofta bara varar några timmar är det viktigt att det går snabbt och behändigt att betala.

Vi har redan i ett par år utvecklat vår betalningslösning CoreGo POS för att vara till så stor nytta som möjligt i synnerhet för försäljning under evenemang. Eftersom den effektiva försäljningen vid ett evenemang ofta bara varar några timmar är det viktigt att det går snabbt och behändigt att betala. Lösningen CoreGo POS är en kombination av en av CoreGo utvecklad kassaapp och CM5, en lätt betalterminal från Verifone, som tillsammans ger en lätthanterlig och mångsidig lösning både för stora evenemang med tusentals besökare och mindre kiosker som säljer mat och drycker.

Priset på en lösning från CoreGo beror på hur länge du kommer att behöva den. Du kan använda dig av våra tjänster under ett evenemang eller i flera månader. Vi försöker låta anordningar cirkulera från evenemang till evenemang och säsong till säsong för att de inte ska stå på hyllorna i onödan, utan även kommer till användning vid andra evenemang.

Efter ett evenemang eller en säsong kan du alltså återlämna anordningarna till oss så att du slipper betala i onödan.

På vintern används CoreGo POS mycket på arenor, i konsertsalar och på mässor. På sommaren används anordningarna på festivaler, vid sportevenemang och på läger. När det gäller idrottsföreningar och -arenor kan vi dra nytta av växlingen mellan sommar- och vintergrenar: Efter ishockeysäsongen kan kassorna bland annat användas vid bobolls- och fotbollsspel. Efter ett evenemang eller en säsong kan du alltså återlämna anordningarna till oss så att du slipper betala i onödan.

I sin verksamhet vill CoreGo också ta ansvar på olika områden: Vi vill minska onödigt teknologiavfall genom att låta anordningar cirkulera och återanvända samma anordningar så länge som möjligt. Vi vill hålla vår service på en rimlig prisnivå, men ändå beakta evenemangsbranschens utveckling och våra yrkeskunniga anställdas arbetsinsats.

Vi är med om att skapa en hållbar evenemangskultur och upplevelser med anknytning till vårt regionala och riksomfattande kulturarv. Vi vill också ta socialt ansvar genom att sysselsätta olika människor och hela tiden göra företagets arbetsformer så hållbara som möjligt.

Vi hörs!